เรื่องราวของ AH

AmorHome ชื่อมาจากยุโรป

" Amor " หมายถึงความรักการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความห่วงใยและรัก

" บ้าน " คือครอบครัวสร้างบ้านที่สะดวกสบายที่สุด

สภาพแวดล้อมสำหรับครอบครัวมากขึ้น

คุณภาพชีวิตการเลือกสรรคุณภาพ

ในปี 2017 แผนกตลาดต่างประเทศของ Amorhome

ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลกเราอยู่ในต้าเหลียน, จีน, 25km จาก Dalian Port ที่นี่มีการพัฒนาขนส่ง,

เครือข่ายการคมนาคมสะดวก